EXPERTUS - Ing. Pavel Sychra

EXPERTUS - Ing. Pavel Sychra

Štolcova 68
61800 Brno-Černovice
IČ: 64327191
DIČ: CZ6406210349

Informace o kanceláři EXPERTUS - Ing. Pavel Sychra

Znalecká kancelář Ing. Pavla Sychry se zabývá:

  • Oceňování movitého majetku : automobily, stroje, technologická zařízení
  • Oceňování nemovitého majetku : administrativní a tržní oceňování, prodeje, dědictví, zástavy, vklady
  • Oceňování podniků : soubor majetku jako podnik
  • Stavebnictví : vady a poruchy, škody na majetku, stavební průzkumy
  • Věcná břemena : přístupy, příjezdy, užívání, vedení inženýrských sítí

 

obor ekonomika - oceňování majetku nemovitého (stavby, pozemky a jejich součásti a příslušenství), dále majetku movitého (stroje, technologie, dopravní prostředky a jiná zařízení), oceňování podniků nebo jejich částí

obor stavebnictví - posuzování staveb obytných, občanských a průmyslových, posuzování vad a poruch staveb 

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme bližší informace.

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Pavel Sychra - majitel kanceláře

tel.: +420 602 507 385

email: sychra@expertus.cz

Kde nás najdete?